24 mėn.  garantija  įrangai.
60 mėn.  garantija montavimo darbams.

Įrangos gedimų šalinimas atliekamas :
• Vilniuje ir Vilniaus zonoje - 2 d.d. (darbo laiku), po pranešimo gavimo.
• Kituose regionuose – nuo 3 iki 6 d.d. (darbo laiku), po pranešimo gavimo.

Visa prekiaujama įranga atitinka esminius Europos Bendrijos Tarybos direktyvų (89/106/EEC; 93/68/EEB) bei Lietuvoje galiojančio organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento (STR.1.01.04:....) nuostatas bei reikalavimus.